Arets - Materiály pre tlač arets_logo

Tlačové platne

Bezprocesné CTP tlačové platne

Bez vyvolávacieho automatu, chémie alebo vody s možnosťou po jej expozícii založiť priamo do tlačového stroja.

Tieto bezprocesné tlačové platne ponúkajú nielen všetky výhody ale aj 100% úsporu zdrojov potrebných na spracovanie tlačových platní a zaručujú aj výnimočnú kvalitu a spoľahlivosť.

Arets, produkty, Fujifilm, Komerčný offset, Tlačové platne, Superia-ZD

Superia ZD

Fujifilm bezprocesná tlačová platňa je pripravená posunúť vašu komerčnú ofsetovú tlač na novú úroveň efektívnosti Je tiež kompatibilná s UV farbami. Po nasvietení je kontrastnejšia ako predchádzajúce generácie.

Vydrží dlhšie ako ktorákoľvek iná bezprocesná platňa

Superia ZD je navrhnutá ako robustná a odolná tlačová platňa, ktorá dosahuje výdržnosť až 150 000 výtlačkov s jednou sadou platní.

Konzistentne vysoká kvalita v priebehu celej tlače

Superia ZD je robustnejšia, aj tlač s nižším nákladom bude vyzerať lepšie a bude mať konzistentnú kvalitu od prvého do posledného výtlačku. Kvalita tlače je výnimočná – so špecifikáciou rozlíšenia 1 – 99 % a 20 µm FM rastrovaním, Superia ZD nevyžaduje žiadne spracovanie, alebo konečnú úpravu zahŕňajúcu chémiu alebo konzervačný roztok, takže stabilita a konzistencia je v skutočnosti lepšia ako pri tradične spracovanej platni.

Skvelý výkon s UV tlačovými strojmi

Superia ZD má tiež vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám, takže sa dá použiť s konvenčnými farbami, ako aj s novou generáciou UV a LED/UV tlačových farieb.

Lepšia odolnosť proti poškriabaniu

Technológia bezprocesných tlačových platní Fujifilm obsahuje množstvo vysokovýkonných viacvrstvových emulzií. V predchádzajúcich generáciách bezprocesných tlačových platní, mohla neopatrná manipulácia niekedy poškodiť tlačovú vrstvu, avšak Superia ZD je odolnejšia proti poškrabaniu.

Najúčinnejší spôsob výroby platní

Superia ZD môže maximalizovať efektivitu výroby. Nepotrebuje žiadny vyvolávací automat, chémiu, gumu ani vodu. Predstavuje tiež najrýchlejšiu cestu od CTP zariadenia až  tlačovému stroju – jednoduchým založením platne priamo do tlačového stroja. S rovnakou produktivitou ako ktorákoľvek iná vysokovýkonná platňa môže zlepšiť vaše náklady, znížiť pracovnú silu, urýchliť výrobu a znížiť vašu environmentálnu stopu.