Arets - Materiály pre tlač arets_logo

Nízkochemické
CTP platne

Nízkochemické CTP platne

Rad Superia systém so zníženou spotrebou chémie - LoChem vám umožňuje ťažiť z najnižších hodnôt údržby chémie, vody a vyvolávacieho automatu v tomto odvetví.

Arets, produkty, Fujifilm, Komerčný offset, LoChem CTP platne, Superia LH-PLE

Superia LH-PLE

Pozitívna termálna CTP tlačová platňa s vysokým rozlíšením, pre komerčné tlačové aplikácie s vysokou výdržnosťou a konzistentnou kvalitou. Môže byť použitá s UV tlačovými farbami, či už vypálené alebo nevypálené, a vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu.

Nižšia spotreba chémie

Superia LH-PLE pri použití s ​​vyvolávacími automatmi Fujifilm FLH-Z, alebo FLC-TZ môže ťažiť z oveľa nižšej spotreby chémie. Vývojka vydrží bez potreby výmeny až 20k m2 , čo vedie k podstatným úsporám spracovateľských chemikálii. Pri tlačiarni, ktorá používa približne 10 000 platní B1 za 1-3 mesiace, môže byť spotreba chémie znížená o viac ako 80 % (v závislosti od existujúceho použitého systému).

Nižšia údržba

Udržiavanie perfektnej aktivity vývojky, umožňuje výrazne predĺžiť životnosť vývojky až štyri a viackrát, ako pri bežných systémoch na spracovanie tlačových platní. Tieto vylepšenia znamenajú, že plná náplň vývojky teraz vydrží bez potreby výmeny až 20K m2 tlačových platní Superia LH-PLE, čo vedie k podstatnému predlženiu intervalu doby čistenia vyvolávacieho automatu.

Čistejšie pracovné prostredie

Chémia používaná na spracovanie platní Superia LH-PLE v systéme „ZAC“, receptúra nie je na báze silikátov. Toto umožňuje oveľa dlhšiu životnosť vývoky, bez zvýšenia tvorby kalu a upchatia filtra. Superia LH-PLE taktiež obsahuje vylepšenú vrstvu (EDL), ktorá zvyšuje rozpustnosť oblastí na tlačovej platni bez obrazu počas vývolavania, čo ďalej napomáha predlžovaniu životnosti vývojky, poskytuje širší rozsah vyvolania a vedie k oveľa čistejšej práci.

Stabilnejšia výroba platní

Vďaka spôsobu, akým vyvolávacie automaty „ZAC“ inteligentne riadia dávkovanie regenerácie do zariadenia, sú stabilnejšie, čo uľahčuje dosiahnutie vysokej kvality bez ohľadu na zmeny podmienok prostredia.

Arets, produkty, Fujifilm, Komerčný offset, LoChem CTP platne, Superia LH-PXE

Superia LH-PXE

Pozitívna termálna LoChem CTP platňa pre ultravysoké náklady komerčných tlačových aplikácii, so zlepšenými manipulačnými vlastnosťami, oveľa lepšou odolnosťou a vhodná pre vysokokvalitné 20μm FM rastre.

Nižšia spotreba chémie

Superia LH-PXE pri použití s vyvolávacími automatmi Fujifilm FLH‑Z alebo FLC‑TZ, môže ťažiť z oveľa nižšej spotreby chémie. Vývojka vydrží bez potreby výmeny až 10k m2 , čo vedie k podstatným úsporám spracovateľských chemikálii.

Nižšia údržba

Udržiavanie perfektnej aktivity vývojky umožňuje výrazne predĺžiť je životnosť. Príznačné je dosiahnutie predĺženia životnosti jednej náplne vývojky až štyri a viackrát, ako pri bežných systémoch na spracovanie tlačových platní.

Čistejšie pracovné prostredie

Chémia používaná na spracovanie platní Superia LH‑PXE v systéme „ZAC“, receptúra nie je na báze silikátov. To umožňuje oveľa dlhšiu životnosť vývojky, bez zvýšenia tvorby kalu a upchatia filtra. Keďže chémia neobsahuje alkohol ani rozpúšťadlá, ešte viac to zlepšuje pracovné prostredie.

Stabilnejšia výroba platní

Vďaka spôsobu, akým vyvolávacie automaty „ZAC“ inteligentne riadia dávkovanie regenerácie do zariadenia, sú stabilnejšie, čo uľahčuje dosiahnutie vysokej kvality, bez ohľadu na zmeny podmienok prostredia. Vysokoodolné a vhodné na ultra vysoké náklady Superia LH‑PXE sa vyznačuje oveľa lepšou odolnosťou a vylepšenými manipulačnými vlastnosťami vďaka novej dvojvrstvovej emulzii. Platňa je preto obzvlášť vhodná pre komerčné tlačové aplikácie s ultra vysokými nákladmi, až do 500 000 hárkov bez vypálenia a 1 000 000 s vypálením.

Vysokocitlivá a rýchla platňa

Superia LH-PXE sa vyznačuje vysokocitlivou emulziou, ktorá vyžaduje minimálny výkon lasera a výsledkom je rýchlejšia výroba platní (závisí od CTP zariadenia).

Arets, produkty, Fujifilm, Komerčný offset, LoChem CTP platne, Superia-PRO-V

Superia PRO-V

Superia PRO-V je fialová LoChem CTP platňa exponovaná laserom s vlnovou dĺžkou 405 nm navrhnutá pre komerčné tlačové aplikácie so strednými resp. vysokými nákladmi, ktorú možno použiť aj s UV tlačovými farbami a je vhodná pre vysokokvalitné 20μm FM rastre.

Nižšia spotreba chémie

Keď sa Superia PRO-V používa s LoChem vyvolávacími automatmi, je spotreba chémie značne znížená. Pre tlačiareň využívajúcu približne 10 000 B1 platní stačí 350L.

Nižšia spotreba vody a minimálny odpad

Keďže Superia PRO-V nevyžaduje oplach po expozícii, spotreba vody je značne znížená. Jednoduché doplnenie vody do chémie-vývojky je všetko, čo je potrebné na to, aby systém efektívne fungoval. V dôsledku toho sa výrazne znižuje aj produkcia odpadu.

Vyššia konzistentná kvalita

Superia PRO-V kombinuje výhody LoChem spracovania s preukázateľne nízkymi nákladmi. Samotná platňa je schopná reprodukovať rozlišenie 1-99 % (pri použití s ​​CTP zariadením Luxel s podporou „HD“) a prináša bezkonkurenčnú kvalitu, konzistenciu a produktivitu do výroby tlačových platní so zvýšenými tlačovými nákladmi a možnosťou dosiahnutia tlače FM rastru.

Jednoduchšia údržba

Absencia regenerácie a unikátne zloženie vývojky vedie k oveľa čistejšiemu vyvolávaciemu automatu, čo sa rovná jednoduchšiemu režimu údržby a ľahšiemu čisteniu.

Vysokorýchlostná výroba platní

Superia Pro-v je fotopolymérna platňa s vysokou citlivosťou, ktorá umožňuje dosiahnuť nadštandardnú produktivtu. Platne je možné spracovávať vo všetkých štandardných CTP zariadenich s fialovým laserom s vlnovou dlžkou (405 nm).